บ้านเย็น เป็นอย่างไร???

11 11

ร้อน ร้อน ร้อน เปิดแอร์ด่วน!!! คิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินคนบ่นประมาณนี้เวลากลับเข้าบ้านหรือออฟฟิศในขณะที่อากาศข้างนอกร้อนป้าดโท๊ะ!!! แน่นอนว่าสภาพอากาศบ้านเราในบางฤดูกาลนั้นเข้าขั้นร้อนตับแตกแหกเสื้อไม่ทัน ดังนั้นพอหลบเข้าอาคารได้สิ่งแรกที่ต้องทำคือเปิดแอร์เพื่อรับลมเย็น    รู้ไหมครับว่าการเปิดแอร์ในเวลาที่อากาศภายนอกร้อนจัดมีข้อเสียอย่างน้อย 2 ข้อ คือ เสียสุขภาพ เพราะร่างกายที่ต้องปรับตัวอย่างฉุกละหุกจากอุณหภูมิ 30 กว่าองศามาเป็น 20 กว่าองศา ทำให้มีความเสี่ยงสูงมากที่คุณจะป่วยเพราะร่างกายปรับตัวไม่ทัน และ เสียเงิน เพราะแอร์จะทำงานหนักมากในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อลดอุณหภูมิจากร้อนจัดเป็นเย็นจัด ทำให้ค่าไฟฟ้าพุ่งสูงปรี๊ด!!! วันนี้ผมมีข้อแนะนำดีๆว่าจะทำอย่างไรให้บ้านหรืออาคารเย็นโดยไม่ต้องเปิดแอร์  ปล. คำแนะนำเหล่านี้เหมาะกับอาคารที่กำลังจะสร้างใหม่ ส่วนอาคารที่สร้างเสร็จแล้วคราวต่อไปจะมาแชร์นะครับ     ง่ายๆเลยคือความร้อนมาจากทางไหนกันไว้ให้หมด ทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าความร้อนมาจากแสงอาทิตย์ (โธ่ใครๆก็รู้) อ๊ะๆ แต่รู้ไหมว่ามันเข้าบ้านช่องทางไหนบ้าง หลังคา ถ้าหลังคาบ้านคุณแบน, ไม่มีช่องระบายความร้อน, ไม่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน, สีทึมๆ, วัสดุเป็นซีเมนต์ซึ่งดูดความร้อนได้ดี… ถ้าเข้าข่ายเหล่านี้บางข้อบ้านจะร้อน แต่ถ้าเข้าข่ายทุกข้อก็ยากที่บ้านจะเย็นครับ บ่องตง! ถ้าอยากให้บ้านเย็นก็แค่ทำทุกอย่างให้ตรงข้ามกับที่เขียนมา ลองมาดูกันครับว่าทำอย่างไร – อย่าออกแบบให้หลังคาบ้านรับแดดเต็มๆ โดยเฉพาะดาดฟ้าคอนกรีตนี่ตัวดีเลย…

Posted by Niwat Atchitects in Architecture Chiangmai no comments / READ MORE

Lanna contemporary / San pee sue

05 11

Ordinary homes that act in extraordinarily green ways Greensburg is an inspirational story of ordinary Americans making extraordinary strides in sustainability. That’s why we at Greensburg GreenTown and our friends at FreeGreen.com invited designers and architects from around the world to participate in a competition…

Posted by Niwat Atchitects in Architecture Chiangmai no comments / READ MORE

สถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building 3

19 02

กระบวนการทำงาน มกราคม 2554 เดินทางไปสำรวจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสนคำลือ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่โดยรอบ ที่จะจัดทำผังบริเวณอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ของโรงเรียน เพื่อให้เหมาะกสมกับสภาพแวดล้อม โดยได้พูดคุยกับครูตำรวจตระเวนชายแดดถึงความต้องการของโรงเรียน จำนนนักเรียนทั้งหมด และสอมถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่พบในโรงเรียนเช่น การขาดแคลนไฟฟ้า เพราะที่โรงเรียนจะใช้แผงโซล่าเซล ถ้าวันไหนฝนตกก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้ และได้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครูและนักเรียน รวมถึงวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านแสนคำลือ จากการได้เดินสำรวจ โดยรอบของโรงเรียนและหมู่บ้านได้พบเห็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ของหมู่บ้านแสนคำลือ จึงนำมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดแล้ว จึงนำเสนอต่อทีมงานเพื่อร่วมกัน ระดมความคิดเห็นในการออกแบบอาคาร อเนกประสงค์ของโรงเรียน และเริ่มจัดทำแบบร่างขั้นต้นจนพัฒนาเป็นแบบขั้นสุดท้าย นำแบบไปปรึกษากับทางโรงเรียนและประสานงานกับผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง นั้นคือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของแบบ และแนวทางการทำงานก่อสร้าง โดยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะเน้นไปใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นและหาได้ง่าย เช่นไม้ไผ่ หินแม่น้ำ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการขนส่ง ขอเสนอแนะ สำหรับโรงเรียนตำรวจกตระเวนชายแดดบ้านแสนคำลือ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและการบริหารงานอย่างมีระบบ มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร เช่น น้ำ สิ่งที่จะผลักดันต่อไปคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ พึ่งพาตนเองของโรงเรียน…

Posted by niwatseo in Architecture Chiangmai no comments / READ MORE

สถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building 2

16 02

แนวความคิดการออกแบบ ออกแบบอาคารเรียนใต้แนวความคิดที่จะปั้นโรงเรีนดีๆ เพื่อเป้าหมายชุมชนที่ยั่งยืน นิยามใหม่ของโรงเรียน ตชด (ตะเวนช่วยเด็ก) โรงเรียนดี+สภาพแวดล้อมดี=เด็กดีมีความสุข ชุมชนยั่งยืน ภูมิปัญญาพื้นถิ่น การวางอาคารที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมทิศทางลม แสงแดดด เพื่อให้อาคารโปร่งโล่ง โดยนำพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในอาคารให้ได้มากที่สุด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร นวัตกรรม การนำรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ ใช้กับอาคารโดยปรับเปลี่ยนวัสดุให้มีความแข็งแรงโดยใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการก่อสร้าง เพื่อให้อาคารมีความแข็งแรงทนทาน และเลือกวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ ชุมชนมีสุข สร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นจุดรวมของคนในหมู่บ้าน ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็ฯอยู่ของคนในชุมชน และปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของอาคาร ร่วมกันรักษาและใช้อาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Posted by niwatseo in Architecture Chiangmai no comments / READ MORE

สถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building

13 02

โรงเรียน ตชด. บ้านแสนคำลือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ออกแบบและเขียนแบบ : สำนักงานสถาปนิก นิวัตร ตันตยานุสรณ์ โดย นายอัศนัย สายทอง และ น.ส. ลลิตา จรัสกร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ และกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะฝีมือ ของนักศึกษาสาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ในวิทยาลัยเทคนิค โดยมีสถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Building) ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปประมาณ 77 กิโลเมตร แล้วขึ้นดอยไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางที่ขึ้นดอยมีความลาดชัน และคดเคี้ยว รถบรรทุกคันใหญ่ ไม่สามารถเข้าไปได้ ทำให้ต้องใช้…

Posted by niwatseo in Architecture Chiangmai no comments / READ MORE

Eco House Wood Houses Advantages

30 01

Eco House Wood Houses Advantages The wood as biomass represents the sun energy accumulation along with the carbon from air and minerals from the ground, in the growth process of the trees (photosynthesis) and then the transformation in tissues that within a year form a…

Posted by niwatseo in Architecture Chiangmai no comments / READ MORE

architecture double curves brick house

27 01

situated amid settlements near mumbai, india, ‘brick house’ is a rural dwelling completed by i.STUDIO architecture. the farmhouse offers a myriad of contrasting views and spatial relationships, with each volume flowing rhythmically into the next – following the curved lines and forms which define the project. the…

Posted by niwatseo in Architecture Chiangmai no comments / READ MORE
Back To Top